Samfundsansvar

ESG

Klimaregnskab

Velkommen til vores nyeste skridt mod bæredygtighed. Vi er stolte af at præsentere vores allerførste ESG-rapport (Environmental, Social, and Governance), der dokumenterer vores dedikation og handlinger inden for områderne miljø, samfundsmæssig ansvarlighed og god selskabsledelse.

Dyk ned i vores rapport for at opdage, hvordan vi stræber efter at gøre en positiv forskel og skabe en mere bæredygtig fremtid.

 

Samfundsansvar

En del af vores DNA

Hos GH er det at tage samfundsansvar en naturlig del af vores DNA. Vi tror på, at vi med en ansvarlig ledelse af virksomheden, kan være med til at gøre en positiv forskel for mennesker, miljø og klima, samt vores omkringliggende lokalsamfund, og det udøver vi i organisationen på forskellig vis. Vores ambition bl.a. at bidrage til at opfylde og fremme FN’s 2030-mål for bæredygtig udvikling. Vi benytter derfor Verdensmålene som pejlemærker i vores CSR-mål, og integrerer disse i vores forretningsstrategi. Konkret arbejder vi bevidst med følgende 3 Verdensmål: 8, 12 og 13 som er integreret i vores virksomhedsstrategi.

Photos from Denmark. A photo of the Danish countryside at summertime.

Vi er en rummelig organisation, der gerne ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet og ansættelser på særlige vilkår. Helt konkret har vi samarbejde med den lokale kommune og jobcenter omkring skabelse af job og praktikpladser. Vi mener desuden at det er vigtigt, at bidrage til at øge antallet af unge og voksne, som har de relevante tekniske og erhvervsrettede færdigheder til at være i beskæftigelse samt mindske antallet af unge, der ikke er i job eller i beskæftigelse. Dette gør vi konkret bl.a. ved hele tiden at have min. 4 lærlinge eller elever i organisationen samt flere ansættelser på særlige vilkår.

Vi arbejder bevidst med at reducere vores energiforbrug, bl.a. ved at øge mængden af vedvarende energi til vores energiforbrug og vi ønsker at bidrage ansvarligt til forbrug og produktion, bl.a. gennem reducering af vores genererede affald gennem bedre planlægning (reduse), genbruge (reuse) og genanvendelse (recycle). Konkret arbejder vi på forskellige projekter på pladserne, der skal føre til bedre affaldssortering og -håndtering.