Vision og værdier

Om os

Vision og værdier

Vores vision er det som vi hele tiden stræber efter at nå. Det er det daglige brændstof der sikrer, at vi alle yder den indsats, der er nødvendig for at lykkes.

Vores værdier er den måde vi vil være på i samarbejdet med dig – uanset om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner i øvrigt.

Vi har formuleret vores vision således:

Vi er en virksomhed, der er kendt for at have styr på tingene fra start til slut, i alt hvad vi foretager os, samtidig med at vi driver en sund forretning.

Vi har formuleret vores værdier således:

Vi bidrager
Det betyder, at vi som virksomhed og enkelt medarbejder bidrager i den sammenhæng vi indgår i, lige fra samarbejdet på byggepladsen over projekteringen af projekter til det samfund vi er en del af

Vi er ordentlige
Det betyder, at vi opfører os ordentligt i forhold til omgivelserne. Vi overholder de regler der gælder – skrevne som uskrevne – uanset om det er lovgivning, byggereglementer eller opførsel på byggepladser

Vi skaber resultater
Det betyder, at uanset hvem du møder og hvem vi mødes med, så handler det om at sikre at vi skaber det aftalte resultat.

Derudover tror vi på, at man kommer længst ved åben dialog og gensidig respekt. Det gælder kommunikationen mellem bygherre og dennes rådgivere, og på alle de områder, hvor mennesker er i kontakt med hinanden – på byggepladsen, i skurvognen og på kontoret.

Kontakt os for tilbud